Informace pro rodiče

V letošním roce roce jsme na přání rodičů připravili pro děti nabídku příměstských táborů

pro  děti  od  6  do  11 let .      Tábory  budou  probíhat  v  době  od  7.30  do  16.30 hod.

Na děti čekají hry, soutěže, závody, poznávání přírody, vycházky, tábornické dovednosti

výlety do okolí a další aktivity dle zaměření tábora.

Děti je možno přihlásit i na jednotlivé dny.    Cena u tábora  Zlíňáček je  350,-Kč za den.

Záloha tábora je 500,- Kč. Tábor je možno hradit i splátkově.

Zajištění stravování je uvedeno u jednotlivých táborů.

Na  základě  rezervace  místa  obdrží  rodiče   ke  každému  táboru  podrobné  písemné

informace.