Informace pro rodiče

POBYTOVÉ   TÁBORY

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

celoroční akce pro děti a mládež organizujeme již 23.let. Těší nás váš zájem a zároveň motivuje k tomu,abychom i nadále dělali vše pro spokojenost dětí i rodičů. Tábory stejně jako ostatní celoroční akce pro děti se vždy dlouhodobě připravují a jejich průběh je vždy kompletně zajištěn. Ubytování, stravování, pedagogický a zdravotní doprovod odpovídají vždy požadavkům na dětskou ozdravnou rekreaci.

Program

Každý rok pro kluky a holky připravujeme pestrou nabídku činností. Mohou se účastnit  pobytů s aktivitami pohádkovými, dobrodružnými, cestovatelskými, poznávacími, vojenskými,přírodovědnými, všeobecnými i sportovními.Tyto aktivity mohou děti během tábora   dle svého zájmu měnit. Programy  jsou  přizpůsobeny   věku  dětí. Vždy  jsou  připraveny  i  náhradní  táborové  aktivity pro případ nepříznivého počasí. Těší nás,  že děti programy  baví  a že se  do  našich táborů znovu vrací. Vážíme  si  také  toho, že  na naše tábory přijíždí děti  z celé republiky a i ze zahraničí. Jsme  také rádi, že se dětem daří jejich táborová přátelství udržovat po celý rok.

Ubytování

Ubytování dětí u pobytových táborů je vždy zajišťěno v prověřených objektech, kde probíhá dětská rekreace celoročně. Všechna zařízení mají dostatečné zázemí a prostorové podmínky vhodné pro  konání dětské rekreace. Dětem jsou zde k dispozici jídelny, klubovny, hřiště, bazény, venkovní posezení. 

Stravování

Stravování dětí probíhá 5 x denně.  Celodenně  je  zde  pro  děti zajišťován  pitný režim  a kvalitní strava v dostatečném množství.  V  některých  zařízeních  jsou snídaně servírovány  formou rautu. Jsme schopni zabezpečit pro děti i dietní stravování dle vašeho požadavku. 

Vedoucí

K dispozici máme  kvalitní  a  stabilní kolektiv  vedoucích.   Musíme  se pochlubit také   vlastním odchovem" - vedoucími,kteří s námi jezdili na tábor jako děti. Věk vedoucích se pohybuje od 20 do 40 let. Vedoucí mají všechnu přípravu a potvrzení nezbytná pro výkon jejich práce. Hlavní vedoucí táborů jsou odpovědní,  osvědčení lidé s mnohaletými zkušenostmi získanými při organizování táborových pobytů. O dobrých vztazích  mezi  vedoucími  a  dětmi  z tábora ostatně svědčí i celoroční komunikace, která  vrcholí  bouřlivým  shledáním u  autobusu  při  odjezdu  na další tábor.

Zdravotní péče

Zdravotní  péče  je  v  každém  táboře zajištěna kvalifikovaným zdravotníkem.   V  každé  táborové lokalitě  je  zdravotníkovi  k  dispozici  ošetřovna  a další místnost s lůžky. Každý tábor má vybavenou  lékárnu  se  základními léky a  zdravotnickým materiálem. Zdravotník  má také k dispozici kontakty  na  lékaře  v místě tábora  i  osobní auto.    Zdravotník  se  řídí  pokyny  rodičů  a  lékaře, které  jsou  uvedeny v táborových dokumentech dítěte.Prosíme rodiče,  v  zájmu  dítěte, o uvedení úplných  a pravdivých informací o zdravotním stavu dítěte. 

Objednávka tábora

Budete-li mít  o  náš tábor zájem,  vyplňte  prosím  objednávkový  formulář  na  našich stránkách nebo si místa rezervujte telefonicky.    Při  telefonické rezervaci vám blokaci míst potvrdíme hned, písemnou   objednávku  míst  potvrzujeme  obvykle   během  dne, kdy byla objednávka odeslána. Pokud   máte   tábor  vybrán,  rezervujte  si  prosím  místa  co  nejdříve,  pobyty  bývají,  vzhledem k omezenému   počtu   míst,  brzy  obsazeny.  Pokud   je   již  termín  obsazen, nabídneme  vám další možnosti pobytu.

Informace k táboru

Po potvrzené  rezervaci místa  vám  zašleme  kompletní  písemné pokyny: informace  k  táboru, přihlášku,pokyny k odjezdu a příjezdu,seznam věcí, posudek  o zdravotní způsobilosti, prohlášení zákonných  zástupců, všeobecné  podmínky,  pokyny  k  úhradě  tábora  a  další. V případě zájmu se prosím na nás obracejte s vašimi dotazy, rádi vám poskytneme další informace.