TÁBORNÍČEK

Zpět

Táborový program pro nejmenší děti od 6 do 8 let, který je přizpůsoben jejich věku. Na děti čekají hry, veselé soutěže,vycházky, koupání,poznávání přírody, pohádkové výpravy, přírodovědné stezky, tvořivé dílničky,hledání pokladu, zážitkové hry,  táboráky, karneval.