POZNÁLEK

Zpět

Co na vás čeká ? Pestrý táborový program. Podíváte se do farmy se spoustou zvířat,  kde  se  můžete

povozit  i  na  koni.   Budete  poznávat   přírodu  a   vydáte  se  také  po stopách rytířů na hrad Brumov.

Dále se můžete těšit na soutěže, zábavné hry, vycházky  do  přírody, stopovací závod, střelecký turnaj,

koupání, táboráky a další aktivity.